Dimensiuni 375mm x 250mm x 238mm Masa (M- kg) cca.18 kg/ buc Rezistenta la compresiune (valoare medie) min 10 N/mm2 Conductivitate termica λ 10dry [W/m K] 0.202 W/mK Rezistenta termica a peretelui R(netencuit, zidarie cu mortar M5) 1.25 m2K/W Densitate aparenta (kg/m3) cca. 850 kg/ m3 Clasa de reactie la foc A1 Livrare (bucati/ palet infoliat) 60 buc/ palet Necesar de caramizi/m² de zidarie 11 buc/ m2 zidarie Necesar de caramizi/m³ de zidarie 43 buc/ m3 zidarie Consum de mortar 95 (l/m3 zidarie)

Solicită oferta